Contact Us
 

Chongqing City:


Add:10,11,12/F., Building 7,Corporate Avenue,No.7 Huasheng Road,Yuzhong District,Chongqing
P.C.:400043
E-mail:stplaw@solton.com.cn
TEL:86-23-6363 1830 / 6389 2901
FAX:86-23-6363 1834

Wanzhou :


Solton & Partners (Wanzhou)
Add:3/F., Building1, No.74 Baiyanshuyuan Road, Wanzhou District, Chongqing
P.C.:404000
TEL:023-5837 6866
FAX:023-5837 6866

Yongchuan:

Solton & Partners (Yongchuan)
Add:Floor 8, Bldg 1 of Jin Rong Shi Dai, No. 433 of Mid Honghe Rd., Yongchuan District, Chongqing
P.C.:402160
TEL:023-4988 5800
FAX:023-4986 7700

Customer Service Center:


TEL:86-23-6387 0609/ 6366 1181
E-mail:
kf@solton.com.cn